Zobrazovací metody v neonatologii

V novorozeneckém období můžeme používat stejné diagnostické zobrazovací metody jako u dětí a/nebo dospělých. Problémem některých metod (např. CT, skiaskopie) je vysoká zátěž ionizovaným zářením a nutnost imobilizace pacienta (MRI). U novorozenců je nutné v průběhu řady vyšetření používat analgosedaci a/nebo anestezií). 

 

Nejčastěji používanými metodami jsou:

 

Ultrasonografie:

 

Ultrasonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání. Typicky se používají piezoelektrické sondy o frekvencích 2-18 MHz. V neonatologii je ultrasonografické vyšetření základní zobrazovací metodou pro svoji jednoduchost, dostupnost a minimální nežádoucí účinky (při používaných frekvencích a délce expozice nebyl popsán negativní efekt na tkáňové postižení). 

Ultrasonografii používáme k rychlé detekci strukturálních a funkčních změn. Nejčastěji používáme ultrasonografii při vyšetření struktur centrální nervové soustavy (mozek, mozeček, bazální ganglia, meningy apod.), intra-torakálních (srdeční anatomie, anatomie velkých cév, detekce patologických struktur v pleurálním prostoru apod.) a intraabdominálních (patologie jater, gastrointestinální trakt, uropoetický systém). Ultrasonograficky můžeme vyšetřovat i struktury krku (štítná žláza, cysty) a u chlapců skrotum (např. diagnostika torze varlete). 

Limitujícími faktory vyšetření je přítomnost vzduchu v zobrazených strukturách (např, obtížné zobrazení srdce při pneumothoraxu a/nebo pneumoperikardu).

 

Obrázek: Ultrazvukové vyšetření centrální nervové soustavy – koronární řez s typickým krvácením do postranních komor (hyperechogenity) a destrukcí bílé hmoty (hypoechogenity). Diagnóza: periventrikulární - intraventrikulární krvácení.     

 
ultrasonografie.png

Ulrasonografii používáme u funkční diagnostiky - např, průtok krve orgánovými systémy a dynamické vyšetření funkce srdce. 

 

Funkční echokardiografie

 

Funkční echokardiografie je specifické echokardiografické vyšetření prováděné neonatologem na novorozeneckém oddělení přímo u lůžka pacienta. Funkční echokardiografie je komplementárním vyšetřením u novorozenců s podezřením na oběhové problémy a jednoznačně nenahrazuje specializované kardiologické vyšetření.

 

Indikace funkční echokardiografie

 • vyloučení strukturální vady srdce u kriticky nemocného novorozence

 • rozvaha o oběhové podpoře a jejím typu

 • hodnocení efektu oběhové podpory

 • diagnostika suspektní plicní hypertenze

 • diagnostika centrální cyanózy

 • management otevřené tepenné dučeje

 • zhodnocení srdce při srdečním šelestu

 • stanovení pozice konce centrálního žilního/arteriálního katétru

 • vyloučení suspektního fluidoperikardu, pneumoperikardu a trombózy

 • potvrzení a/nebo vyvrácení abnormálního prenatálního nálezu

 

Obrázek: měření parametrů horní duté žíly pro stanovení tkáňové perfuze.

echokardiografie.png

Obrázek: tkáňový Doppler – nová možnost funkční echokardiografie: měření funkce komor.

echokardiografie doppler.png
Rentgenologické vyšetření (RTG)
 • Indikováno vždy při náhlé deterioraci stavu pacienta k vyloučení náhlých příhod hrudních (air-leak syndromy, vrozené vady) a/nebo břišních. RTG je suverénní metodou diagnostiky skeletálních patologií (fraktury, osteopatie, osteopenie)

 • Indikováno u pneumopatií, k vyloučení intraabdominálních procesů, detekce calcifikací  

 

Obrázek: předo-zadní snímek hrudníku, diferenciace srdečního stínu a plicního parenchymu s retikulogranulárníkresbou a cystickými projasněními – obrat bronchopulmonální dysplázie.

 
RTG.png
Kontrastní RTG vyšetření
 • Indikována při nutnosti verifikovat struktury, které nelze rozlišit nativním snímkem (lumen gastrointestinálního traktu – pasáž GIT, cévy - angiografie, vývodné cesty močové – vylučovací urografie)

Obrázek: kontrastní vyšetření gastrointestinálního traktu – použití vodného kontrastu prokazuje přítomnost žaludku v dutině hrudní – kongenitální diafragmatická hernie.

kontrastni rtg.png
Magnetická rezonance:

 

Magnetická rezonance umožňuje detekci strukturálních poruch všech tkání s vynikající rozlišovací schopností. V současné době je magnetická rezonance komplementárním vyšetřením ultrasonografie.

 

Obrázek: magnetická rezonance plodu a novorozence

 
MR.png

MRI: vyšetření centrální nervové soustavy u plodu ve 27. týdnu těhotenství

MRI: vyšetření hrudníku a břícha u novorozence