Vývojová péče

Vývojová péče - moderní trend v neonatologii

Zavádění postupů vývojové péče do praxe

Bonding na porodním sále - praxe a kontroverze

Management bolesti a diskomfortu u nezralého novorozence