Ultrasonografie CNS

01 Periventrikulární/intraventrikulární krvácení (PIVH) I. stupně oboustranné = SEH (subependymal hemorrhage) = GLH (germinal layer hemorrhage) 

01.JPG

02 dtto, parasagitální projekce

02.JPG

03 PIVH II. stupně vpravo, hematom nedilatuje postranní komoru, okolní parenchym bez léze, koronární projekce

03.jpg

04 dtto, parasagitální projekce

04.jpg

05 PIVH III. stupně oboustranně, hematom dilatuje postranní komory, okolní parenchym bez léze, malá kolekce mozkomíšního moku kolem hematomů, koronární projekce

05.JPG

06 dtto,  parasagitální projekce

06.JPG

07 PIVH IV. stupně, hematom v pravé postranní komoře a k ní přiléhající parenchymová léze – venózní infarkt, koronární projekce

07.JPG

08 PIVH IV. stupně, parenchymová léze vpravo, parasagitální projekce, mířené vně postranních komor

08.JPG

09 krvácení do celé levé hemisféry mozečku, dorzální koronární projekce

09.JPG

10 krvácení do levé hemisféry mozečku (blíže k sondě), projekce z levého mastoidálního okénka

10.JPG

11 menší krvácení do pravé hemisféry mozečku (dále od sondy), projekce z levého mastoidálního okénka

11.JPG

12. Nevelké subdurální krvácení vpravo parietálně, koronární šikmá projekce

12.jpg

13. Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 1. den, prakticky normální nález 

13.JPG

14. Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 3. den, difuzní léze, setřelá diferenciace struktur 

14.JPG

15. Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 5. den, difuzní léze a zvýšeně kontrastní rozhraní šedé a bílé hmoty na konvexitách

15.JPG

16. Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 17. den, navíc počínající cystický rozpad subkortikálně 

16.JPG

17. Infarkt CNS vlevo temporálně, léze nepřiléhá ke komorovému systému, není přítomno krvácení v komoře, koronární projekce

17.JPG

18. Infarkt CNS vlevo temporálně, parasagitální projekce

18.JPG

19. Cystická periventrikulární leukomalacie okcipitálně, koronární projekce

19.JPG

20. Cystická periventrikulární leukomalacie okcipitálně, parasagitální projekce

20.JPG

21. Meningitida, rozšířené sulky, obraz hlavy tygra, koronární projekce

21.JPG

22. Meningitida, rozšířené sulky, modifikovaná parasagitální projekce

22.JPG

23. Ventrikulitida, septa v postranních komorách, koronární projekce

23.JPG

24. Ventrikulitida, septa v levé postranní komoře, parasagitální projekce

24.JPG

25. CMV infekce, germinolýza (= subependymální cysty), lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP), kalcifikace, koronární projekce

25.JPG

26. CMV infekce, jiný pacient, germinolýza, lentikulostriátní vaskulopatie, koronární projekce

26.JPG

27. CMV infekce, kalcifikace, parasagitální projekce

27.JPG

28. Parciální ageneze septum pellucidum, frontální koronární projekce, normální obraz

28.JPG

29. Parciální ageneze septum pellucidum, dorzálnější koronární projekce, absence septum pellucidum

29.JPG

30. Parciální ageneze septum pellucidum, rozsah defektu je zřejmý, sagitální projekce

30.JPG

31. Ageneze corpus callosum, abnormální postavení postranních komor, obraz býčí hlavy/rohů, koronární projekce

31.JPG

32. Ageneze corpus callosum, sagitální projekce

32.JPG

33 Arachnoidální cysta, dorzální koronární projekce

33.JPG

34. Schizencefalie, defekty, spojující postranní komory se subarachnoidálním prostorem, parasagitální projekce

34.JPG

35. Schizencefalie, jiný pacient, defekt, spojující pravou postranní komoru se subarachnoidálním prostorem, koronární projekce

35.jpg

36. Ageneze vermis mozečku, zobrazení přes pravé mastoidální okénko

36.jpg

37. Cysty frontálních rohů (Frontal horn cysts = Connatal cysts = Coarctation of lateral ventricles), koronární projekce

37.JPG

38. Cysty frontálních rohů, parasagitální projekce

38.JPG

39. Germinolýza  (= subependymální cysty), koronární projekce

39.JPG

40. Germinolýza, parasagitální, projekce

40.JPG

41. Lentikulostriátní vaskulopatie, koronární projekce

41.JPG

42. Lentikulostriátní vaskulopatie, parasagitální projekce

42.JPG

43. Lentikulostriátní vaskulopatie, koronární projekce, duplexní zobrazení

43.JPG