Ultrasonografie CNS

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) I. stupně oboustranné = SEH (subependymal hemorrhage) = GLH (germinal layer hemorrhage) - koronární projekce

01.JPG

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) I. stupně oboustranné = SEH (subependymal hemorrhage) = GLH (germinal layer hemorrhage) - parasagitální projekce

02.JPG

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) II. stupně vpravo, hematom nedilatuje postranní komoru, okolní parenchym bez léze - koronární projekce

03.jpg

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) II. stupně vpravo, hematom nedilatuje postranní komoru, okolní parenchym bez léze - parasagitální projekce

04.jpg

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) III. stupně oboustranně, hematom dilatuje postranní komory, okolní parenchym bez léze, malá kolekce mozkomíšního moku kolem hematomů - koronární projekce

05.JPG

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) III. stupně oboustranně, hematom dilatuje postranní komory, okolní parenchym bez léze, malá kolekce mozkomíšního moku kolem hematomů - parasagitální projekce

06.JPG

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) IV. stupně, hematom v pravé postranní komoře a k ní přiléhající parenchymová léze – venózní infarkt, koronární projekce

07.JPG

PIVH (periventrikulární/intraventrikulární krvácení) IV. stupně, parenchymová léze vpravo - parasagitální projekce, mířené vně postranních komor

08.JPG

Intracerebelární hemoragie - krvácení do celé levé hemisféry mozečku - dorzální koronární projekce

09.JPG

Intracerebelární hemoragie - krvácení do levé hemisféry mozečku (blíže k sondě) - projekce z levého mastoidálního okénka

10.JPG

Intracerebelární hemoragie - menší krvácení do pravé hemisféry mozečku (dále od sondy) - projekce z levého mastoidálního okénka

11.JPG

Nevelké subdurální krvácení vpravo parietálně - koronární šikmá projekce

12.jpg

Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 1. den, prakticky normální nález - koronární projekce

13.JPG

Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 3. den, difuzní léze, setřelá diferenciace struktur - koronární projekce

14.JPG

Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 5. den, difuzní léze a zvýšeně kontrastní rozhraní šedé a bílé hmoty na konvexitách - koronární projekce

15.JPG

Hypoxicko-ischemická encefalopatie, 17. den, navíc počínající cystický rozpad subkortikálně - koronární projekce

16.JPG

Infarkt CNS vlevo temporálně, léze nepřiléhá ke komorovému systému, není přítomno krvácení v komoře - koronární projekce

17.JPG

Infarkt CNS vlevo temporálně - parasagitální projekce

18.JPG

Cystická periventrikulární leukomalacie (cPVL) okcipitálně - koronární projekce

19.JPG

Cystická periventrikulární leukomalacie (cPVL) okcipitálně - parasagitální projekce

20.JPG

Meningitida, rozšířené sulky, obraz hlavy tygra - koronární projekce

21.JPG

Meningitida, rozšířené sulky - modifikovaná parasagitální projekce

22.JPG

Ventrikulitida, septa v postranních komorách - koronární projekce

23.JPG

Ventrikulitida, septa v levé postranní komoře - parasagitální projekce

24.JPG

CMV infekce, germinolýza (= subependymální cysty), lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP), kalcifikace - koronární projekce

25.JPG

CMV infekce, jiný pacient, germinolýza (GL), lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) - koronární projekce

26.JPG

CMV infekce, kalcifikace - parasagitální projekce

27.JPG

Parciální ageneze septum pellucidum, normální obraz - frontální koronární projekce

28.JPG

Parciální ageneze septum pellucidum - dorzálnější koronární projekce, absence septum pellucidum

29.JPG

Parciální ageneze septum pellucidum, rozsah defektu je zřejmý -sagitální projekce

30.JPG

Ageneze corpus callosum, abnormální postavení postranních komor, obraz býčí hlavy/rohů - koronární projekce

31.JPG

Ageneze corpus callosum - sagitální projekce

32.JPG

Arachnoidální cysta - dorzální koronární projekce

33.JPG

Schizencefalie, defekty spojující postranní komory se subarachnoidálním prostorem - parasagitální projekce

34.JPG

Schizencefalie, jiný pacient, defekt spojující pravou postranní komoru se subarachnoidálním prostorem - koronární projekce

35.jpg

Ageneze vermis mozečku - zobrazení přes pravé mastoidální okénko

36.jpg

Cysty frontálních rohů (Frontal horn cysts = Connatal cysts = Coarctation of lateral ventricles) - koronární projekce

37.JPG

Cysty frontálních rohů - parasagitální projekce

38.JPG

Germinolýza  (= subependymální cysty) - koronární projekce

39.JPG

Germinolýza - parasagitální projekce

40.JPG

Lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) - koronární projekce

41.JPG

Lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) - parasagitální projekce

42.JPG

Lentikulostriátní vaskulopatie (LSVP) - koronární projekce, duplexní zobrazení

43.JPG