RTG Hrudníku

Novorozenec s diabetickou fetopatií a tranzitorní tachypnoí, zaveden umbilikální žilní katetr.

RTG01-TTN a diabeticka fetopatie.jpg

Donošený novorozenec se spontánním oboustranným pneumotoraxem v první hodině života po porodu císařským řezem. Zavedena endotracheální kanyla, hrudní drény, umbilikální žilní katetry.

RTG02-PNO bilat.png

Novorozenec se syndromem dechové tísně (RDS) komplikovaným levostranným pneumotoraxem. Zavedena nasogastrická sonda.

RTG03-RDS a PNO vlevo.jpg

Novorozenec s levostrannou brániční hernií (CDH) a přesunem mediastina doprava. Zavedena endotracheální kanyla, nasogastrická sonda a z periferie zavedený centrální žilní katetr.

RTG04-CDH(1)-po narozeni.png

Novorozenec s levostrannou brániční hernií po podání kontrastní látky nasogastrickou sondou.

RTG05-CDH(2)-s peroralnim kontrastem.png

Novorozenec časně po operaci levostranné brániční hernie.

RTG06-CDH(3)-po operaci(1).png

Novorozenec s delším odstupem po operaci levostranné brániční hernie, hypoplastická levá plíce, fluidotorax vlevo.

RTG07-CDH(4)-po operaci(2).png

Novorozenec s vrozeným chylotoraxem komplikovaným hydropsem. Zavedena endotracheální kanyla, umbilikální katetry a nasogastrická sonda.

RTG08-Hydrops novorozence s oboustrannym

Optimální pozice konce umbilikálního arteriálního katetru: preferovaná vysoká poloha Th6 – Th9 a akceptovatelná nízká poloha L3 – L5.

RTG09-UAC pozice.png

Optimální pozice konců umbilikálních katetrů. Modře umbilikální venózní katetr s koncem optimálně v úrovni bránice a červeně umbilikální arteriální katetr s koncem optimálně v poloze mezi těly obratlů Th6 a Th9.

RTG10-UAC-UVC pozice.png

RTG kontrastní vyšetření u novorozence s klinickým podezřením na atrézii jícnu. Na RTG snímku je patrný únik perorálně podané kontrastní látky do dolních cest dýchacích. Definitivní dg. laryngotracheoesofageální rozštěp (typ IV).

RTG11-Atrezie_jicnu.png

Syndrom dechové tísně (RDS) u novorozence předčasně narozeného ve 28. týdnu těhotenství, 1. den života. Zavedeny umbilikální katetry a orogastrická sonda.

RTG12-RDS_28tt_D1.png

Středně závažný syndrom dechové tísně u těžce hypotrofického novorozence předčasně narozeného ve 28. týdnu těhotenství, 1. den života.

RTG13-RDSst2_28tthypotrof_D1.png

Středně závažný syndrom dechové tísně u těžce hypotrofického novorozence předčasně narozeného ve 28. týdnu těhotenství, 1. den života.

RTG14-RDSst2_D3_LS.png

Středně závažný syndrom dechové tísně u 2 dny starého extrémně nezralého novorozence.

RTG15-RDSst3_D2_CHM.png

Závažný syndrom dechové tísně u 3 dny starého novorozence předčasně narozeného ve 24. týdnu těhotenství.

RTG16-RDSst4_24tt_D3.png

Závažný syndrom dechové tísně u těžce nezralého novorozence 4. den života.

RTG17-RDSst4_D4_LS.png

Závažný syndrom dechové tísně.

RTG18-RDSst4.jpg

Závažný syndrom dechové tísně u 4 dny starého chlapce narozeného ve 26. týdnu těhotenství.

RTG19-RDSst4_26tt_D4.png

Extrémně závažná forma bronchopulmonální dysplázie u původně extrémně nezralého chlapce.

RTG20-BPD_st4.png