Praktické nástroje

Klinické a laboratorní parametry neonatální sepse

Sekvenční skórovací systém orgánového selhání u novorozenců 

Graf: hyperbilirubinémie - indikace k fototerapii 

Graf: hyperbilirubinémie - indikace k fototerapii a výměnné transfuzi 

Graf: management hyperbilirubinémie před dimisí