Strategie Sekce pro podporu kojení České neonatologické společnosti


Úvodní ustanovení:

Sekce pro podporu kojení je odbornou poradní sekcí při České neonatologické společnosti


Předseda sekce: prim. MUDr. Milena Dokoupilová


Místopředseda sekce: prim. MUDr. Hana Wiedermanová


Předmět činnosti:

Připravit strategii a koordinovat multioborovou spolupráci s cílem maximální podpory exkluzivního a dlouhodobého kojení a výživy mateřským mlékem v České republice


Výchozí situace:

Česká neonatologická společnost (ČNeoS) jednoznačně souhlasí s doporučeními WHO/UNICEF a maximálně podporuje programy a doporučené postupy pro podporu kojení včetně Baby Friendly Hospital Initiative (dále BHFI) a Národní strategie kojení podle zásad BFHI – 10 kroků k úspěšnému kojení. BFHI je v ČR realizována non-profitními organizacemi, které historicky spolupracovaly s ČNeoS na různých platformách a s různou intenzitou. V uplynulém období však došlo k zásadním společenským a medicínským změnám, které ovlivnily úspěšnost programů BFHI a vedly ke zhoršení výsledků v oblasti kojení (např. narůstající frekvence císařských řezů, ambulantní porody, časné propouštění novorozenců, změny v přístupu matek k problematice kojení, zvýšení věku prvorodiček, gravidit po IVF apod.). Vzhledem ke svému postavení, odborné kvalitě a možnostem multioborové spolupráce považuje ČNeoS za svoji povinnost zvýšení podpory, odborné úrovně a multioborové spolupráce pro dosažení maximálně možných výsledků kojení v ČR. ČNeoS by měla být hlavním garantem programu podpory kojení ve spolupráci se současnými neziskovými zdravotnickými i nezdravotnickými organizacemi propagující zdravou výživu a BFH Iniciativu.


Cíle:

  • Intenzivní spolupráce s Gynekologicko-porodnickou společností ČR v oblasti edukace matek, přípravy matek na porod a zavádění postupů a technik vedoucích k iniciaci laktace a plnému dlouhodobému kojení

  • Optimalizace postupů Národní strategie na podporu kojení podle zásad BFHI – 10 kroků k úspěšnému kojení

  • Dosažení dobré a trvalé spolupráce s poskytovateli následné péče o novorozence (dětské lékařství, PLDD a ostatní obory)

  • Sběr epidemiologických dat týkajících se výživy mateřským mlékem a kojení

  • Tvorba edukačních a propagačních materiálů pro laickou i odbornou veřejnost

  • Vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků v oblasti zdravé výživy a kojení

  • Edukace všech zdravotnických složek, které se podílejí na podpoře kojení, v dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v plném znění spolu s navazujícími rezolucemi WHO a ve smyslu dokumentů IBFAN.

  • Spolupracovat a iniciovat jednání o podpoře kojení jako podpory veřejného zdraví s MZ ČR a MPSV ČR, s poskytovateli zdravotnických služeb a zdravotními pojišťovnami

  • Podpora dárcovství mateřského mléka, pokud dítě nemůže být z různých důvodů kojeno. Podpora činnosti bank a sběren mateřského mléka v ČR335 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše