Projekt "zmapování kojení v ČR"

Aktualizováno: 28. 12. 2021

Vážení kolegové / kolegyně,

chtěla bych Vám všem, co se podíleli na vytvoření "Zmapování kojení v ČR" moc poděkovat. Podařilo se sesbírat data ze všech porodnic ČR a mohl tak po dlouhé době vzniknout ucelený přehled o stavu podpory kojení a kojení vůbec na všech porodnicích v České republice.

Naše výsledky splňují minimální požadavky WHO (80 % exkluzivně kojených dětí), ale je to postupný pokles z 90. let, kdy z porodnic v ČR odcházelo až 95 % kojených dětí.

Posílám Vám výstupy ze sesbíraných dat. Výsledky nejsou zaměřené na jednotlivé porodnice, ale spíše na celky dle krajů či stupňů péče. V závorkách u jednotlivých dat jsou uvedeny výskyty dle stupňů péče (5/2/1 = porodnice I. stupně/ PCIMP/PCIP) - jen na vysvětlenou. Každá porodnice si může srovnat výsledky odpovídající stupni péče, velikosti porodnice či dle kraje.


Ze závěrů je patrné, že je nutné nějakým způsobem posílit vztah matka-dítě po porodu s.C. (bonding), pozdní podvaz pupečníku, zaměřit se i na výživu dětí s porodní hmotností pod 2500 g. Jednou z priorit by mělo být i posílení laktačního poradenství a vytvoření dalších kurzů laktačního poradenství, pro které máme jako ČNeoS podporu od MZ. Vzhledem ke zkracujícím pobytům na porodnicích je možnou cestou i vytvoření sítě laktačních poradkyň spolupracující s každou porodnicí a samozřejmě i osvěta PLDD, aby naše práce nepřišla v niveč.


S pozdravem a přáním hezkých letních dnů


Děkuji za spolupráci


za výbor ČNeos

MUDr. Milena Dokoupilovákojení ČR
.pdf
Download PDF • 545KB


243 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše