Milé kolegyně, milí kolegové a všichni, kteří pečujete o novorozence v ČR

Dne 6.1. 2021 bylo zvoleno předsednictvo České Neonatologické Společnosti (ČNeoS) a nově zvolený Výbor ČNeoS zahájil čtyřleté funkční období. Všichni členové Výboru jsou připraveni, ochotni a schopni konsenzuálně pracovat ve všech oblastech působnosti Výboru.

Absolutní prioritou nového Výboru na začátku funkčního období jsou:

  1. aktualizace a revize stávajících doporučených postupů

  2. nová doporučení se zaměřením na problematiku péče o fyziologického novorozence (bonding, hypoglykemie, hyperbilirubinemie, kojení atd.) a aktuální problémy neonatologie (elektivní SC, ARDS, near term, late preterm apod.)

  3. změna komunikace Výboru se členskou základnou – Facebook, Instagram, nové internetové stránky

Výbor prosí každého, kdo se chce aktivně i pasivně zapojit do odborného života české neonatologie, aby nyní sledoval stránky www.neonatology.cz. Dne 22.1.2021 byly zprovozněny účty ČNeoS na Facebooku a Instagramu. Sociální sítě nám umožní vzájemně rychlou komunikaci. Výbor předpokládá, že řada témat, problémů a návrhů může a/nebo musí být iniciována členskou základnou. Členská základna ví nejlépe, která témata jsou důležitá a která snesou odkladu.

Během přechodného období Výbor ruší všechna doporučení, která jsou po datumu platnosti. Výbor ruší také všechna klinická doporučení, která jsou prezentována na našich stránkách bez uvedení zdroje. (viz www.neonatology.cz)

Předpokládaný termín zahájení provozu nových stránek www.neonatologie.cz: 1.4.2021

Ostatní (velmi pestré a četné) aktivity Výboru budou pravidelně prezentovány na Facebooku a nových stránkách.

Jménem Výboru se těšíme na vaše reakce, odpovědi a příspěvky.

Za Výbor ČNeoS

Zbyněk Straňák – předseda ČNeoS

Jan Janota – místopředseda ČNeoS

Jan Malý – vědecký sekretář ČNeoS

459 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše