Podpůrná sdružení

Nedoklubko

Když se vám narodí miminko dříve, než čekáte…  

 

Nedoklubko je rodičovská organizace, která podporuje rodiče po předčasném porodu. Spolupracuje s téměř všemi perinatologickými centry v ČR, je jedním z 65 aktivních členů mezinárodní organizace EFCNI, spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČLS JEP a nově se podílí i na odborném výzkumu. V červnu roku 2017 oslavilo 15. výročí založení. Záštitu nad Nedoklubkem převzal MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., primář neonatologického oddělení FN Olomouc a senátor Parlamentu České republiky. Nedoklubko je tu pro všechny blízké předčasně narozených dětí. Aby věděli, na koho se obrátit a že v tom nejsou sami.

Společnost pro ranou péči

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Raná péče je preventivní sociální služba poskytována pouze registrovanými poskytovateli v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí pod § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V současné době je sociální služba raná péče v České republice poskytovaná 47 registrovanými poskytovateli napříč cílovými skupinami rodin dětí s postižením.

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem  vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče, jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte.

Dlouhá cesta

Občanské sdružení Dlouhá cesta vzniklo v roce 2005 z iniciativy maminek, které chvíle spojené s odchodem dítěte prožívaly společně. Jeho posláním je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.

Prázdná kolébka

Prázdná kolébka  je projekt, který vznikl pod hlavičkou spolku Dlouhá cesta, které pomáhá vyrovnat se rodičům se ztrátou dítěte v.jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Jeho cílem je podpora a pomoc rodičům (ale.i blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem nebo krátce po něm.