Lékaři

Fyziologický novorozenec

Péče o fyziologického novorozence je dominantním problémem neonatologie s ohledem na množství narozených dětí v ČR. 

Vývojová péče

Vývojová péče, společně s novými terapeuticko-diagnostickými postupy, zlepšuje kvalitu života novorozenců.

V novorozeneckém období můžeme používat stejné diagnostické zobrazovací metody jako u dětí a/nebo dospělých.

Neonatální paliativní péče je krokem na cestě k humánní, etické a na rodinu zaměřené péči o těžce nemocného novorozence.

Neonatální intenzivní péče

Přehled současných diagnostických a terapeutických metod neonatální resuscitačně-intenzivní péče.