Postnatální MRI

Bilaterální schizencefalie (abnormální uspořádání středových struktur, s širokým rozštěpem mozkové tkáně, komunikujícím s komorovým systémem oboustranně, s abnormálně hluboko zasahující interhemisferickou rýhou a chyběním nejdůležitější komisurální struktury – kalosního tělesa)

MRI CNS T1 IR obraz v koronární rovině

obr.8.tif

Bilaterální schizencefalie (abnormální uspořádání středových struktur, s širokým rozštěpem mozkové tkáně, komunikujícím s komorovým systémem oboustranně, s abnormálně hluboko zasahující interhemisferickou rýhou a chyběním nejdůležitější komisurální struktury – kalosního tělesa)

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině

obr2

Postmeningitický hydrocefalus (obstrukční hydrocefalus, cystoidní defigurace LPK nejspíše jako postmalatická pseudocysta, redukce přilehlé mozkové tkáně)

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině

obr3

Postmeningitický hydrocefalus (obstrukční hydrocefalus, cystoidní defigurace LPK nejspíše jako postmalatická pseudocysta, redukce přilehlé mozkové tkáně)

MRI CNS T2W 3D obraz v sagitální rovině

obr4

Postmeningitický hydrocefalus (obstrukční hydrocefalus, cystoidní defigurace LPK nejspíše jako postmalatická pseudocysta, redukce přilehlé mozkové tkáně)

MRI CNS T1W SE obraz v koronární rovině

obr5_edited.jpg

Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině

obr6

Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRA VVEN BOLD obraz v koronární rovině

obr7

Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRA VVEN BOLD obraz v sagitální rovině

obr8

Postischemická léze, susp.stroke (postischemické změny v levé mozkové hemisféře, frontotemporálně charakteru postmalatických a gliových změn, mírná perifokální atrofizace mozku s rozšířením levé postranní komory a nepravidelně subarachnoidálních prostorů nad levou hemisférou)

MRA MIP - MR angiografie bez průkazu hemodynamicky významné stenózy nebo aneurysmatu

obr9

Nekroticko-gliové přestavby po rozsáhlé cerebelární hemoragii (rozsáhlé posthemoragicko-atrofické změny levé mozečkové hemisféry a pedunkulů, částečně postihující vermis)

MRI CNS VVEN BOLD obraz v koronární rovině

obr10

Nekroticko-gliové přestavby po rozsáhlé cerebelární hemoragii (rozsáhlé posthemoragicko-atrofické změny levé mozečkové hemisféry a pedunkulů, částečně postihující vermis)

MRI CNS VVEN BOLD obraz v transverzální rovině

obr11_edited.jpg

Nekroticko-gliové přestavby po rozsáhlé cerebelární hemoragii (rozsáhlé posthemoragicko-atrofické změny levé mozečkové hemisféry a pedunkulů, částečně postihující vermis)

MRI CNS VVEN BOLD obraz v sagitální rovině

obr12

Těžká prenatální asfyxie (pokročilé difuzní postižení intrakraniálních struktur charakteru encefalomalacie subkortikální bílé hmoty s výraznou korovou atrofií, dysgeneze/hypotrofie c. callosum, bazálních ganglií, thalamů, cystická přestavba pontu, atrofie mozečku, mírné rozšíření komorového systému, bez známek obstrukce). 

MRI CNS T1W SE obraz v sagitální rovině

obr13

Těžká prenatální asfyxie (pokročilé difuzní postižení intrakraniálních struktur charakteru encefalomalacie subkortikální bílé hmoty s výraznou korovou atrofií, dysgeneze/hypotrofie c. callosum, bazálních ganglií, thalamů, cystická přestavba pontu, atrofie mozečku, mírné rozšíření komorového systému, bez známek obstrukce). 

MRI CNS T2W TSE obraz v transverzální rovině

obr14

Těžká prenatální asfyxie (pokročilé difuzní postižení intrakraniálních struktur charakteru encefalomalacie subkortikální bílé hmoty s výraznou korovou atrofií, dysgeneze/hypotrofie c. callosum, bazálních ganglií, thalamů, cystická přestavba pontu, atrofie mozečku, mírné rozšíření komorového systému, bez známek obstrukce). 

MRI CNS VVEN BOLD obraz v koronární rovině

obr15_edited.jpg