Doporučení a postupy

A.  Doporučení České neonatologické společnosti

Seznam platných odborných doporučení

 

Bonding/skin-to-skin kontakt 2021: (zobrazit/stáhnout)

 

COVID 2020 - novorozenec COVID pozitivní matky: (zobrazit/stáhnout)

 

Dechová tíseň (Respiratory Distress) donošeného a lehce nedonošeného novorozence v časném peripartálním období - diagnostika a terapie 2022: (zobrazit/stáhnout), algoritmus (zobrazit/stáhnout)

 

GBS 2020: text (zobrazit/stáhnout), algoritmus (zobrazit/stáhnout)

 

Hepatitida B a C 2021: text (zobrazit/stáhnout), algoritmus imunizace novorozence HBsAg pozitivní matky (zobrazit/stáhnout) 

 

Hypoglykémie 2021: text (zobrazit/stáhnout), algoritmus (zobrazit/stáhnout)

 

Neonatální abstinenční syndrom 2021: text (zobrazit/stáhnout), algoritmus (zobrazit/stáhnout)

Resuscitace - souhrn změn od roku 2015: (zobrazit/stáhnout)

 

Řízená hypotermie - revize 2019: text (zobrazit/stáhnout), indikační kritéria (zobrazit/stáhnout)

 

Vitamin K 2021: text (zobrazit/stáhnout), algoritmus (zobrazit/stáhnout)

B.  Klinické postupy České neonatologické společnosti

Seznam platných klinických postupů

 

V současné době probíhá revize a aktualizace klinických postupů.

C.  Sdílená doporučení

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP

 

COVID 2021 - těhotenství a COVID 19 (zobrazit/stáhnout), nejčastější dotazy (zobrazit/stáhnout)  

 

PPROM 2017 - předčasný odtok plodové vody před termínem porodu (zobrazit/stáhnout)

 

Předčasný porod 2017 - doporučený postup (zobrazit/stáhnout)

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

 

HSV 2019 - diagnostika a terapie herpes genitalis u těhotných žen a management novorozenců (zobrazit/stáhnout)

 

VZV 2018 - profylaxe a léčba varicely u těhotných žen a novorozenců (zobrazit/stáhnout) 

Ostatní

 

Očkování - stanovisko odborných společností ČLS JEP k očkování nedonošených dětí (zobrazit/stáhnout)

 

Paliativní péče - společné stanovisko odborných společností k zajištění a poskytování paliativní péče v nemocničním prostředí (zobrazit/stáhnout)

 

RDS - Evropský konsensus pro management syndromu dechové tísně novorozence 2019 (zobrazit/stáhnout)

 

Resuscitace novorozence: dle platných doporučení z let 2005 - 2010 ( zobrazit/stáhnout), 2015 (zobrazit/stáhnout), algoritmus 2015 (zobrazit/stáhnout), 2021 (zobrazit/stáhnout), algoritmus 2021 (zobrazit/stáhnout)

D.  Doporučení dalších odborných společností

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Výživa kojenců a batolat - Doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS (zobrazit/stáhnout)

 

V případě připomínek k platným doporučením a postupům, kontaktujte člena výboru ČNeoS:

Doc. MUDr. Jan Janota PhD

jan.janota@fnmotol.cz

E.  Další zdroje informací

Jako alternativní zdroj informací o léčebných a diagnostických postupech u novorozenců lze použít stránky které na Novém Zélandu zpracovaly National Womens´s and Newborn Services.