Česko-Slovenská Neonatologie - odborný časopis

A.  Charakteristika časopisu

ČESKO-SLOVENSKÁ NEONATOLOGIE je nadcházející odborný časopis České neonatologické společnosti a Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Odborný časopis bude vydávaný ČLS JEP, první číslo vyjde v první polovině roku 2022.

 

Časopis obsahuje původní práce, kazuistiky, souborné články, diskuse, dále informace z výborů obou odborných společností. Rovněž jsou publikována kongresová abstrakta a abstrakta publikací českých a slovenských autorů publikovaných v zahraničí.

 

Články se týkají neonatologické problematiky, ale i příbuzných oborů pediatrie, dětské chirurgie, genetiky, ORL, oftalmologie, a dalších oborů.

B.   Publikace

K publikaci v časopisu může být přijat pouze RUKOPIS, který nebyl a nebude publikován v jiném časopisu. Výjimku tvoří pouze abstrakta vědeckých konferencí.

 

Všechny rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením. Uveřejněná práce se stává majetkem redakce a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce. Nepřijaté rukopisy se vracejí jen na vyžádání.

C.   Pokyny pro Autory

Podrobné informace lze najít v přiloženém dokumentu (Pokyny pro autory)

D.   Kontakt

Rukopisy a případnou korespondenci zasílejte současně na E-MAIL:

 

Martin.Cihar@bulovka.cz