logo_draege.jpg, 1 kB

Neonatologie na webu

Současné možnosti monitorování novorozenců

Současné možnosti monitorování novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti se syndromem dechové tísně.

Zbyněk Straňák

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

S rozvojem neonatální intenzivní péče došlo v uplynulém období k výraznému snížení novorozenecké úmrtnosti. V současné době je prioritou péče o novorozence velmi nízké porodní hmotnosti snižování závažné dlouhodobé morbidity, zvláště incidence bronchopulmonální dysplázie (BPD) a chronického plicního onemocnění (CLD). Problematika BPD/CLD zahrnuje dlouhodobé komplikace respirační (vznik reaktivní formy astma bronchiale, rekurentní respirační infekce) a non-respirační (poruchy růstu, psychomotorická retardace, senzorické poruchy, vyšší riziko vzniku SIDS, vznik sekundární plicní hypertenze a cor pulmonale).

V patofyziologii vzniku BPD/CLD se významně uplatňuje negativní vliv umělé plicní ventilace při řešení syndromu dechové tísně (respiratory distress syndrome, RDS). Syndrom dechové tísně je nejčastějším a nejzávažnějším onemocněním u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (pod 1500g). Optimalizace terapeutického a diagnostického protokolu RDS je logickým krokem v prevenci vzniku závažných forem BPD/CLD. Sofistikované moderní technologie jsou jednou z nutných podmínek optimalizace léčby RDS.

Infinity Network není pouze klasickým monitorem s rozšířenou nabídkou monitorovaných funkcí, ale kompaktním monitorovacím systémem, který analyzuje a integruje informace o pacientovi (funkce monitoru Infinity Explorer). Vzájemné propojení monitorů umožňuje optimální analýzu a archivaci dat. Monitorovací systém je integrován s dalšími technologiemi (ventilátor a inkubátor). Současné moderní ventilátory a použité ventilační techniky mohou výrazně přispět ke snížení indukovaného plicního poškození. Moderní inkubátory poskytují komfortní prostředí pro pobyt novorozence a nadstandardní podmínky pro ošetřovatelskou péči.

Technické, klinické a uživatelské vlastnosti bedside monitorů Infinity Delta a Infinity Explorer (výběr) a centrální monitorovací stanice.

Infinity DeltaInfinity Explorer
 • modulární barevný monitor s výborně čitelnou TFT-LCD plochou obrazovkou
 • monitorované parametry: EKG, RF, PF, SpO2 , NIBP, 2x teplota, 2x IBP, etCO2, základní arytmie, oxykardiorespirogram s možností rozšíření o tpO2/tpCO2
 • 3 úrovně alarmů
 • eliminace arteficielních alarmů – ACE filter
 • analýza arytmií
 • fyziologické kalkulace
 • grafické a tabulární trendy 24 hodin (včetně trendů s rozlišením 1 minuty)
 • lékové kalkulace s možností archivace
 • automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětné analýzy, archivace a tisku
 • uživatelsky konfigurovatelná obrazovka
 • využití u lůžka, OP sále nebo transportu
 • zobrazení všech pacientských dat monitoru vitálních funkcí
 • možnost ovládání všech funkcí připojeného monitoru vitálních funkcí
 • možnost sledování i více pacientů současně
 • možnost propojení se stávající ventilační technikou a zobrazení ventilačních parametrů
 • přístup do Nemocničního informačního systému (NIS) s možností zápisu
 • zobrazení výsledků vyšetření RTG, CT (DICOM Server)
 • přístup do intranetu nemocnice
 • přístup z intranetu nemocnice
 • zobrazení výsledků laboratorních vyšetření
Centrální monitorovací stanice
 • Zobrazení křivek a parametrů na dvou LCD monitorech
 • Přístup k informacím a trendům vitálních funkcí a demografických dat
 • Centrální hlášení alarmů ve třech úrovních důležitosti a možnost jejich deaktivace nebo nastavování z centrálního monitoru
 • Sledování arytmií
 • Sledování 4 libovolných křivek po dobu až 72 hodin z každého monitoru zapojeného v síti
 • Centrální monitor umožňuje příjem pacienta (zápis demografických a fyziologických dat pacienta)
 • Prohlížení grafických a tabulárních trendů jednotlivých monitorů
 • Připojení celé monitorovací sítě na nemocniční počítačovou síť a Internet – vzdálený přístup k monitorovaným parametrům.
 • Laserová tiskárna, možnost tisku naprogramovaných reportů nebo vlastních reportů, možnost tvoření klinických poznámek a diagnóz
 • Možnost sledování křivek plicní mechaniky z plicních ventilátorů připojených k monitorovací síti

Vybrané parametry ventilátorů a inkubátorů, které mají zásadní význam v terapii RDS u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti.

Technické parametry ventilátoru (výběr)Technické parametry inkubátoru (výběr)
 • Ventilační režimy: IMV, SIMV, SIPPV, PSV, CPAP včetně NIV-CPAP, vysokofrekvenční ventilace – HFV (od 5 do 20 HZ)
 • U objemových ventilačních režimů možnost VG (Volume Garantie )
 • Možnost tlakového a proudového triggeru
 • Aktivně řízené expirium
 • Monitorování plicních funkcí: C, R, časová konstanta, C20/C, tracheální leak ETleak
 • Monitorování FiO 2
 • Zobrazení tlakově-objemových křivek
 • Přenos dat do monitorovacího systému
 • Regulace teploty vzduchu s možností regulace podle teploty pokožky
 • Možnost snímání dvou teplot současné (tělní a periferní) se záznamem grafického trendu obou teplot
 • Regulace vlhkosti, 30-99%
 • Servoregulace O2 21-99%
 • Vestavěné váhy
 • Eliminace tepelných ztrát při otevření víka
 • Přenos dat do monitorovacího systému

Typická konfigurace systému Infinity Network. Monitory u lůžka pacienta jsou propojeny s centrální monitorovací stanicí a dále přes bránu (Gateway) s nemocničním informačním systémem (HIS), systémem na zpracování obrazové dokumentace (DICOM), proxy servery a internetovými servery.


Bedside monitory (Infinity Delta a Infinity Explorer) propojené s ventilátorem a inkubátorem (ilustrační foto).

Centrální monitorovací stanice s možností vzdáleného přístupu přes intranet/internet (ilustrační foto).

Dnes je 22.leden 2020

kontaktujte náske stažení

Tvorba www stránek - Kinalisoft s.r.o.