Neonatologie na webu

Ceftriaxon

Farmakologie > Antibiotika > Ceftriaxon

Firemní názvy

Rocephin

Dávkování:

Sepse a diseminovaná gonokoková infekce: 50mg/kg a dávku v jedné denní dávce v i.v. infuzi na 30 min.
Meningitis: 100mg/kg a dávku v jedné denní dávce - úvodní dávka, dále 80mg/kg a dávku v jedné denní dávce v i.v. infuzi na 30 min.
Nekomplikovaná gonokoková oftalmie: 50mg/kg (max. 125 mg) – pouze jedna dávka

Indikace

Cefalosporinové antibiotikum 3. generace. Léčba neonatální meningitidy a sepse způsobené gram negativy (Haemophilus influenzae, Klebsiella sp., E. colli, Pseudomonas aeruginosa. Léčba gonokokové infekce.

Nežádoucí účinky

Nedoporučuje se pro léčbu novorozenců s hyperbilirubinemií! Uvolňuje bilirubin z vazby na albumin.
Další nežádoucí účinky: eozinofilie, trombocytoza, zvýšená krvácivost, leukopenie, průjem, vyšší hodnoty – urea, kreatinin, transaminázy, kožní výsev, precipitace ve žlučníku – bolesti břicha, nauzea, zvracení.

Dnes je 19.červen 2018

kontaktujte náske stažení

Tvorba www stránek - Kinalisoft s.r.o.