Neonatologie na webu

Cefazolin

Farmakologie > Antibiotika > Cefazolin

Firemní názvy

Kefzol

Dávkování

25mg/kg a dávku v i.v. pomalé infuzi (event. i.m.)

Gestační stáří (týden) Doba po porodu (dny) Interval (hodiny)
<=29 0 až 28 12
<=29 >28 8
30 až 36 0 až 14 12
30 až 36 >14 8
37 až 44 0 až 7 12
37 až 44 >7 8
>45 vše 6

Indikace

Cefalosporin první generace. Podávání u novorozenců je limitováno na perioperační infekční profylaxi a léčbu infekcí močových cesta měkkých tkání způsobenou penicilin rezistentními kmeny Staphylococcus aureus, Klebsiella a Proteus.

Nežádoucí účinky

Vyjímečně – eozinofilie, flebitis.

Dnes je 20.červen 2018

kontaktujte náske stažení

Tvorba www stránek - Kinalisoft s.r.o.